Суббота, 2020-08-15, 5:32 PM

Відділ освіти Коростенської районної державної адміністрації

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
Меню сайта
Сайти ЗНЗ району
  • Школи І-ІІІ ступенів
  • Школи І-ІІ ступенів
  • Школи І ступеня
  • ДНЗ
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа

Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 65
 Накази

ЯК ПІДГОТУВАТИ НАКАЗИ ПРО ПІДСУМКИ ТА   ОРГАНІЗАЦІЮ ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНОЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

 

Підсумки

У вступній частині наказу слід здійснити аналіз методичної роботи за попередній навчальний рік, а саме:

- дати перелік та стисло охарактеризувати проблемні питання, над розв*язанням яких працював педагогічний колектив минулого навчального року;

- вказати зростання педагогічної майстерності вчителів школи за результатами атестації, участі в конкурсі « Учитель року», навчання у вищих педагогічних закладах, аспірантурі тощо;

-      описати елементи інноваційних педагогічних технологій, ППД, які були апробовані, освоєні та впроваджені в практику роботи окермих вчителів школи;

- стисло охарактеризувати проведені протягом навчального рокуметодичні заходи та проаналізувати їх ефективність;

-    дати стислий аналіз роботи ШМО, творчих та проблемних груп.

 У наказовій частині :

- відзначити роботу окремих вчителів, ШМО тощо;

- вказати керівникам ШМО, вчителям, наставникам на виявлені недоліки в організації та проведенні методичної роботи тощо.

- відмінити дію наказу « Про організацію методичної роботи в минулому навчальному році.

 

Організація

У вступній частині вказати завдання  ( сформулювати назву колективної теми, проблеми), над розв*язанням яких працюватиме педагогічний колектив, виходячи із аналізу навчально-виховного процесу та діагностики педагогічних працівників; визначити проблемні питання.

У наказовій частині слід визначити форми внутрішкільної методичної роботи. Для прикладу:

1. Для керівництва та координування методичної роботи в школі створити методичну раду у складі 3-7-х осіб ( відповідно до потреби).

2. Визначити доцільність роботи творчої групи вчителів того чи іншого навчального предмета, школи педагогічної майстерності, передового досвіду з конкретної теми, впровадження елементів ППД, роботи опорної школи.

3. Визначити проходження курсової пеерпідготовки вчителями школи.

4. Забезпечити активну участь педагогічних працівників у роботі, міжшкільних МО,  РМО, семінарів-практикумів, постійно діючих семінарів, шкіл педагогічної майстерності, школи молодого вчителя згідно з наказом відділу освіти.

5. Організувати роботу міжшкільних методичних об*єднань на базі школи, визначити керівників та перодичність засідань ( згідно з наказом відділу освіти).

6. Організувати роботу ШМО. Визначити керівників та періодичність засідань.

7. Визначити форми роботи з молодими вчителями ( школа молодого вчителя, наставництво, стажування).

8. Визначити індивідуальні форми  методичної роботи в школі, їх тематику і періодичність ( консультації, співбесіди, взаємовідвідування уроків, допомога вчителям, які отримали рекомендації за результатами атестації, які навчаються заочно), створити сприятливі умови для самоосвіти та ін.

9. На основі діагностичного аналізу  та аналізу навчально-виховного процесу визначити форми,  тематику, терміни, відповідальних за колективні форми методичної роботи:

- семінари-практикуми;

- психолого-педагогічні семінари;

- предметні тижні, дні відкритих дверей тощо;

-педагогічні читання, конференції, диспути;

- педагогічні виставки, огляд методичної літератури;

- конкурси, творчі звіти вчителів та інші традиційні та нетрадиційні форми роботи.

10. Визначити форми роботи з вивчення та впровадження в практику роботи вчителя досягнень психолого-педагогічної науки, кращого досвіду роботи, впровадження нових технологій, узагальнення досвіду роботи кращих вчителів із конкетно визначеного питання ( теми, проблеми).

11. Затвердити графік проведення інструктивно-методичних нарад.

12. Затвердити зведений графік методичної роботи.

13. Організувати роботу методичного кабінету ( підготовка та систематизація матеріалів, попвнення картотеки, організація виставок, випуск методичного бюлетеню тощо).

14. Контроль за виконанням наказу покласти на ( вказати посаду та прізвище).

 

                                                                                                                                ЗРАЗОК НАКАЗІВ

 Про підсумки методичної роботи в

200_/200_ навчальному році

 У ____ навчальному році методична робота в школі була спрямована   на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів. У результаті такої роботи підвищилась якість підготвоки до проведення уроків у більшості вчителів, значно розширився діапазон методів навчання, розвитку і виховання, що використовувалися. У вчителів підвищився інтерес до самоосвіти. Уроки стали більш чіткими, організованими. Посилилася їхня практична спрямованість, більш гнучкою, рухливою стала структура уроків. Учителі хімії, фізики, праці успішніше розкривають перед учнями технологічне застосування законів наук у виробництві, навколишньому житті.

    Чітка система відкритих уроків ( за рік відвідано понад -----уроків) забезпечила прискоренен, послідовне вровадження в практику роботи вчителів психолого-педагогічної науки. Уроки вчителів, членів творчої групи (.......) відрізнялися високою методичною культурою і результативністю праці педагогів і учнів. Результати річних  контрольних робіт підтверджують це.

Розвиткові творчої активності вчителів сприяло і застосування активних методів і форм роботи: обговорення статей, книг, практичні завдання, методичні дні, огляд-конкурс « Нестандартний урок», місячник ініціативи і творчості молодих вчителів.

У результаті вчителі  частіше стали включати дидактичні ігри у навчальний процес, ширше використовувати в роботі зі старшокласниками заліки, практикуми, консультації, конференції. Активні форми навчання ( лекції, семінари) спочатку показали більш досвідчені вчителі (.......), далі в цю роботу включилися інші вчителі, і складана методична проблема здобула повне розв*язання. Створення колективом практики застосування нестандартних методів, прийомів навчання і виховання школярів позитивно позначилося на рівні знань учнів, розвитку їхнього творчого мислення.

Робота динамічних груп дозволила вчасно надати практичну адресну  допомогу вчителям ______у плануванні російської мови, вчителям______ у здійсненні міжпредметних зв*язків і профорієнтації , учителям_____ у підвищенні рівня орфографічної та пунктуаційної грамотності.

У результаті роботи над проблемною темою «____________» накопичений позитивний досвід, що допомагає перебудувати педагогічний процес відповідно до вимог Базового компоненту. Вчителями (......) розроблено систему самостійних робіт з кожної теми. Удосконалювання контролю знань  через систему короткочасних самостійних робіт, домашніх самостійних робіт творчого характеру здійснювала....... Педагоги (.....) та інші вчителі більше чсау стали відводити на самостійну роботу творчого характеру.

Збільшилася частка самостійних робіт  на уроках в старших класах, урізноманітнилися  прийоми роботи з підручником, книгою. Таким чином, учні стають активною силою на уроці, не тільки об*єктом впливу вчителя, але й суб*єктом, особисто зацікавленим у здобутті міцних і глибоких знань. Учні _______ класів показазали глибокі знання на олімніадах, а учні початкових класів – під час участі в______.

Методичне навчання вчителів поєднується із здійсненням контролю за їхньою працею, причому перевага, як правило, надавалася попереджувальному контролю, що дозволяє запобігти теоретичним та методичним прорахункам.

Результати перевірок дають підставу відзначити зростання рівня знань і вихованості учнів як результат цілеспрямованої діяльності  педагогічного колективу.

Підвищенню освітнього рівня педагогів значною мірою сприяє проведена у встановленому порядку атестація вчителів. Гласна, об*єктивна і кваліфікована оцінка діяльності, заохочення кращих (......) підвищує персональну відповвідальність за якість педагогічної праці, стимулює удосконалення методичної майстерності і розвиток творчої ініціативи.

Вчителі _____ прийняли участь в конкурсах професійної майстерності.

Протягом навчального року ___вчителів пройшли курсову перепідготовку при ЗОІППО. Вчителі_______є активними учасниками районних та обюласних творчих груп, постійнодючих семінарів, засідань школи молодго вчителя тощо.

Протягом навчального року вчителями______були розроблені програми_____, методичні рекоендації______. Педагоги школи (,,,,,,) надрукували свої наробки в фахових журналах, а ____педагогів пройшли навчання за програмою Інтел та ІКТ в освіті.

Сформована система методичної роботи в школі передбачає не тільки професійну, але й загальнокультурну, методологічну, правову підготовку вчителів. Це навчання також сприяло удосконаленню навчально-виховного    процесу, підвищенню особистої відповідальності вчителів за виховання школярів, стимулювало суспільно-політичну активність педагогів.

Відбулися позитивні зміни в організації позакласної роботи з ________. Розвитку інтереса до предмета сприяло проведення таких заходів_______.

ШМО класних керівників працювало над проблемою  «  Виховання свідомої дисципліни учнів через самоврядування». Прижилися в школі « великі ради», на яких учні самі давали оцінку своїй роботі, що сприяло виробленню моральних цінностей, створювало здорову громадську думку. Німітилося зближення вчительського та учнівського колективів. Вперше в практиці школи був проведений______, що допомогло розкрити творчі можливсоті учнів. Нестандартні форми роботи активізували роботу учнівських організацій.

Разом з тим вимагає принципового рішення питання про відповідальність і сумлінне ставлення класних керівників до своїх обов*язків, про більш глибоке вивчення особистості школяра. Наявність 2 і більш невстинаючих за підсумками року в ________ класах свідчить про недостатню роботу класних керівників з виховання почуття відповідальності в учнів за результатами навчальної діяльності.

З позицій попеердніх традицій і методик продовжують працювати окремі вчителі (.......). Навчання ж вимагає нового дидактичного підходу. На уроках ________ в старших класах живе слово письменника не знаходить емоційного відгуків учнів.  Учителі ______ не виступали з відкритими заходами з предмету. Не здійснюють диференційований підхід до слабовстигаючих та здібних учнів(_____), слабко проводиться цілеспрямована робота з ліквідації прогалин у знаннях, не відпрацьовуються належним чином домашні завдання.

Окремі вчителі(_________) епізодично працювали над підвищенням свого науково-теоретичного рівня та методичної майстерності. Звідси слабка практична спрямованість навчання, одноманітність прийомів і методів навчання, переважаюча форма роботи на уроці – фронтальна. Особливо це притаманне вчителям з невеликим педагогічним стажем  

  

Виходячи із вище зазначеного,

 

Наказую :

 

1.     Відзначити сумлінну роботу керівників ШМО, творчих груп тощо (_____).

2.     Забезпечити цілеспрямоване і безперевне підвищення науково-методичної і професійної майстерності кожного вчителя, надавати дієву допомогу педагогам, що відчувають утруднення в організації НВП.З цією метою підсилити творче викорситання сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, ППД, інформаційну насиченість методичних заходів.

Постійно__________, завучі.

3.     Удосконалити організацію самооствіти вчителів, скоординувати її з колективними формами методичної роботи.

До ______, завучі.

4.     Надавати систематичну допомогу класним керівникам у вивченні особистості школяра.

Постійно, шкільний психолого.

5.     Відповідальність за виконання даного наказу покласти на заступника____.

6.     Контроль залишаю за собою.

 

 

   Про організацію методичної роботи в

_______навчальному році

 

Виходячи з результатів аналізу навчально-виховного процесу, діагностики педагогічних працівників школи і відповідно до річного плану роботи школи

 

Наказую:

1.     Основними задачами методичної роботи на _____навчальний рік вважати:

-         розвиток ініціативи і творчості педагогічного колективу в процесі роботи над проблемною темою «________»;

-         організацію діяльності вчителів, що праюють у пошуковому режимі;

-         впровадження в практику роботи ідей____,

2.     Спрямувати методичну роботу з педагогічними кадрами на вирішення таких проблем:

-         формування глибоких і міцних знань учнів на основі ______;

-         розвиток учнівського самоврядування.

3.     Забезпечити ефективну діяльність наступних  форм методичної роботи:

            творчих груп з упровадження_______( керівники........);

            динамічних груп з таких проблем:

-         диференціація навчання  ( керівник.....);

-         організація роботи з батьками ( керівник......);

-         удосконалення практичної спрямованості навчання( керівник......);

            шкільних методичних об*єднань:

-         учителів початкових класів ( керівник.....);

-         учителів _____( керівник.....).

            Постійно діючого семінару з проблеми «________» ( керівник....., 4 засідання на рік )

            Школи ППД на базі досвіду вчителя------- ( щомісяця).

            Семінару-практикуму за темою « Удосконалення сучасного уроку»         ( березень).                       

            Загальношкільної конференції на тему_____ ( травень).

            Клубу « Педагогічні роздуми»( 1 засідання на чверть).

4.     Провести творчі звіти вчителів, що підлягають атестації, членів творчих і динамічних груп ( за окремиим графіком).

5.     З метою забезпечення наступності вчителів початкових класів і основної школи провести засідання  « круглого столу» на тему_____               ( вересень)

6.     Для надання допомоги молодим вчителям визначити наставників :

________ та організувати роботу « Школи педагогічної майстерності»                ( керівник ......).

7.     Заступнику директора ______ забезпечити проведення індивідуальних  і групових консультацій для вчителів і класних керівників у методичному кабінеті у визначені дні тижня.

8.     Направити на курси підвищення кваліфікації таких вчителів:_______.

9.     Провести огляд-конкурс « Нестандартний урок» ( грудень).

10.                        Застпунику директора _____ проводити методичні оперативвки з метою ознайомлення з нормативними документами, ППД, з новинками методичної і педагогічної літератури ( 1 раз на місяць).

11.                       Контроль буду здійснювати особисто.

Copyright MyCorp © 2020
Поиск
Календарь
«  Август 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Архив записей
Друзья сайта
  • Коростенська районна державна адміністрація
  • Коростенська районна рада
  • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  • Сайт управляется системой uCoz